რჩეული პროდუქცია

როგორ 4 - როგორ ვისწავლოთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა როგორ 4 - როგორ ვისწავლოთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა 5.00 GEL
როგორ 3 - როგორ მოვამზადოთ WORD-ის დოკუმენტი ბეჭდვისთვის როგორ 3 - როგორ მოვამზადოთ WORD-ის დოკუმენტი ბეჭდვისთვის 5.00 GEL
როგორ 2 - როგორ დავაყენოთ ქვევრის ღვინო როგორ 2 - როგორ დავაყენოთ ქვევრის ღვინო 5.00 GEL
როგორ 1 - როგორ ავიცილოთ სოკოთი მოწამვლა როგორ 1 - როგორ ავიცილოთ სოკოთი მოწამვლა 5.00 GEL
ნოდარ აბეწვაშვილი - ქართული დარბაზის სიმბოლიკა ნოდარ აბეწვაშვილი - ქართული დარბაზის სიმბოლიკა არ არის გაყიდვაში
ნათელა ჟვანია – ეთიოპია და ქართველები ნათელა ჟვანია – ეთიოპია და ქართველები 7.00 GEL
ნ. ე. პესტოვი - როგორ აღვასრულოთ იესოს ლოცვა ნ. ე. პესტოვი - როგორ აღვასრულოთ იესოს ლოცვა 5.00 GEL
მაქს ფრიში - დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული მაქს ფრიში - დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული 11.50 GEL
მანანა ჭირაქაძე - წერილები ჩემი სოროდან მანანა ჭირაქაძე - წერილები ჩემი სოროდან 14.50 GEL
მაია ღამბაშიძე – ხეთური დიპლომატია მაია ღამბაშიძე – ხეთური დიპლომატია 15.00 GEL
მაია ღამბაშიძე – კადეშის ომი მაია ღამბაშიძე – კადეშის ომი 7.00 GEL
მაია ღამბაშიძე - ქართველურ ტომთა ეთნოგენეზისის საკითხები მაია ღამბაშიძე - ქართველურ ტომთა ეთნოგენეზისის საკითხები 11.50 GEL
მაია ღამბაშიძე - აქადური ენა 1 მაია ღამბაშიძე - აქადური ენა 1 არ არის გაყიდვაში
ე. ასტახიშვილი, მ. ღამბაშიძე  - ხურიტული არაფხა ე. ასტახიშვილი, მ. ღამბაშიძე - ხურიტული არაფხა 20.00 GEL
გიორგი V ბრწყინვალეს კანონები გიორგი V ბრწყინვალეს კანონები 8.00 GEL
MAKOTO–ს წადი, ითევზავე MAKOTO–ს წადი, ითევზავე 15.00 GEL
MAKOTO–ს გეოგრაფიული ლოტო MAKOTO–ს გეოგრაფიული ლოტო 20.00 GEL
MAKOTO-ს კადეშის ომი MAKOTO-ს კადეშის ომი 20.00 GEL
საქართველოში ველურად მოზარდი მხალეული მცენარეები და საკვები სოკოები საქართველოში ველურად მოზარდი მხალეული მცენარეები და საკვები სოკოები 0.00 GEL
სულხან-საბა ორბელიანი - სიბრძნე სიცრუისა სულხან-საბა ორბელიანი - სიბრძნე სიცრუისა 18.00 GEL
Google PageRank Checker

Wynn Kapit, Lawrence M. Elson - The Anatomy Coloring Book

  • Wynn Kapit, Lawrence M. Elson - The Anatomy Coloring Book
  • Wynn Kapit, Lawrence M. Elson - The Anatomy Coloring Book
  • Wynn Kapit, Lawrence M. Elson - The Anatomy Coloring Book
  • Wynn Kapit, Lawrence M. Elson - The Anatomy Coloring Book
ფასი: 49.00 GEL
შეფასება: 5 დან 0 ვარსკვლავი!0 გამოხმაურება

რაოდენობა:

ვბეჭდავთ მოთხოვნისამებრ 

2013, A4, 384 p.

For more than 35 years, The Anatomy Coloring Book has been the #1 best-selling human anatomy coloring book! A useful tool for anyone with an interest in learning anatomical structures, this concisely written text features precise, extraordinary hand-drawn figures that were crafted especially for easy coloring and interactive study. Organized according to body systems, each of the 162 two-page spreads  featured in this book includes an ingenious color-key system where anatomical terminology is linked to detailed illustrations of the structures of the body. When you color to learn with The Anatomy Coloring Book, you make visual associations with key terminology, and assimilate information while engaging in kinesthetic learning. Studying anatomy is made easy and fun!

The Fourth Edition features user-friendly two-page spreads with enlarged art, clearer, more concise text descriptions, and new boldface headings that make this classic coloring book accessible to a wider range of learners.

 

TABLE OF CONTENTS

x PREFACE

xi ACKNOWLEDGMENTS

xii INTRODUCTION TO COLORING

ORIENTATION TO THE BODY

1 Anatomic Planes & Sections

2 Terms of Position & Direction

3 Systems of the Body (1)

4 Systems of the Body (2)

5 Cavities & Linings

CELLS & TISSUES

6 The Generalized Cell

7 Cell Division / Mitosis

8 Tissues: Epithelial

9 Tissues: Fibrous Connective Tissues

10 Tissues: Supporting Connective Tissues

11 Tissues: Muscle

12 Tissues: Skeletal Muscle Microstructure

13 Tissues: Nervous

14 Integration of Tissues

INTEGUMENTARY SYSTEM

15 The Integument: Epidermis

16 The Integument: Dermis

SKELETAL & ARTICULAR SYSTEMS

17 Long Bone Structure

18 Endochondral Ossification

19 Axial / Appendicular Skeleton

20 Classification of Joints

21 Terms of Movements

22 Bones of the Skull (1)

23 Bones of the Skull (2)

24 Temporomandibular Joint (Craniomandibular)

25 Vertebral Column

26 Cervical & Thoracic Vertebrae

27 Lumbar, Sacral, & Coccygeal Vertebrae

28 Bony Thorax

29 Upper Limb: Pectoral Girdle & Humerus

30 Upper Limb: Glenohumeral Joint for B and C (Shoulder joint)

31 Upper Limb: Bones of the Forearm

32 Upper Limb: Elbow & Related Joints

33 Upper Limb: Bones / Joints of the Wrist & Hand

34 Upper Limb: Bones / Joints in Review

35 Lower Limb: Hip Bone, Pelvic Girdle, & Pelvis

36 Lower Limb: Male & Female Pelves

37 Lower Limb: Sacroiliac & Hip Joints

vi

38 Lower Limb: Bones of the Thigh & Leg

39 Lower Limb: Knee Joint

40 Lower Limb: Ankle Joint & Bones of the Foot

41 Lower Limb: Bones & Joints in Review

MUSCULAR SYSTEM

42 Introduction to Skeletal Muscle

43 Integration of Muscle Action

44 Head: Muscles of Facial Expression

45 Head: Muscles of Mastication

46 Neck: Anterior & Lateral Muscles

47 Torso: Deep Muscles of the Back & Posterior Neck

48 Torso: Muscles of the Bony Thorax & Posterior Abdominal Wall

49 Torso: Muscles of the Anterior Abdominal Wall & Inguinal Region

50 Torso: Muscles of the Pelvis

51 Torso: Muscles of the Perineum

52 Upper Limb: Muscles of Scapular Stabilization

53 Upper Limb: Muscles of the Musculotendinous Cuff

54 Upper Limb: Movers of the Shoulder Joint

55 Upper Limb: Movers of Elbow & Radioulnar Joints

56 Upper Limb: Movers of Wrist & Hand Joints (Extrinsics)

57 Upper Limb: Movers of Hand Joints (Intrinsics)

58 Upper Limb: Review of Muscles

59 Lower Limb: Muscles of the Gluteal Region

60 Lower Limb: Muscles of the Posterior Thigh

61 Lower Limb: Muscles of the Medial Thigh

62 Lower Limb: Muscles of the Anterior Thigh

63 Lower Limb: Muscles of the Anterior & Lateral Leg

64 Lower Limb: Muscles of the Posterior Leg

65 Lower Limb: Muscles of the Foot (Intrinsics)

66 Lower Limb: Review of Muscles

67 Functional Overview

NERVOUS SYSTEM

68 Organization

69 Functional Classification of Neurons

70 Synapses & Neurotransmitters

71 Neuromuscular Integration

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

72 Development of the Central Nervous System (CNS)

73 Cerebral Hemispheres

74 Tracts / Nuclei of Cerebral Hemispheres

75 Diencephalon

76 Brain Stem / Cerebellum

77 Spinal Cord

78 Ascending Tracts (Pathways)

79 Descending Tracts

CENTRAL NERVOUS SYSTEM: CAVITIES & COVERINGS

80 Ventricles of the Brain

81 Meninges

82 Circulation of Cerebrospinal Fluid (CSF)

PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM

83 Cranial Nerves

84 Spinal Nerves & Nerve Roots

85 Spinal Reflexes

86 Distribution of Spinal Nerves

87 Brachial Plexus & Nerves to the Upper Limb

88 Lumber & Sacral Plexuses: Nerves to the Lower Limb

89 Dermatomes

90 Sensory Receptors

AUTONOMIC (VISCERAL) NERVOUS SYSTEM

91 ANS: Sympathetic Division (1)

92 ANS: Sympathetic Division (2)

93 ANS: Parasympathetic Division

SPECIAL SENSES

94 Visual System (1)

95 Visual System (2)

96 Visual System (3)

97 Auditory & Vestibular Systems (1)

98 Auditory & Vestibular Systems (2)

99 Taste & Smell

CARDIOVASCULAR SYSTEM

100 Blood & Blood Elements

101 Scheme of Blood Circulation

102 Blood Vessels

103 Mediastinum, Walls, & Coverings of the Heart

104 Chambers of the Heart

105 Cardiac Conduction System & the ECG

106 Coronary Arteries & Cardiac Veins

107 Arteries of the Head & Neck

108 Arteries of the Brain

109 Arteries & Veins of the Upper Limb

110 Arteries of the Lower Limb

111 Aorta, Branches, & Related Vessels

112 Arteries to Gastrointestinal Tract & Related Organs

113 Arteries of the Pelvis & Perineum

114 Review of Principal Arteries

115 Veins of the Head & Neck

116 Caval & Azygos Systems

117 Veins of the Lower Limb

118 Hepatic Portal System

119 Review of Principal Veins

viii

LYMPHATIC SYSTEM

120 Lymphatic Drainage & Lymphocyte Circulation

IMMUNE (LYMPHOID) SYSTEM

121 Introduction

122 Innate & Adaptive Immunity

123 Thymus & Red Marrow

124 Spleen

125 Lymph Node

126 Mucosal Associated Lymphoid Tissue (M.A.L.T.)

RESPIRATORY SYSTEM

127 Overview

128 External Nose, Nasal Septum, & Nasal Cavity

129 Paranasal Air Sinuses

130 Pharynx & Larynx

131 Lobes & Pleura of the Lungs

132 Lower Respiratory Tract

133 Mechanism of Respiration

DIGESTIVE SYSTEM

134 Overview

135 Oral Cavity & Relations

136 Anatomy of a Tooth

137 Pharynx & Swallowing

138 Peritoneum

139 Esophagus and Stomach

140 Small Intestine

141 Large Intestine

142 Liver

143 Biliary System & Pancreas

URINARY SYSTEM

144 Urinary Tract

145 Kidneys & Related Retroperitoneal Structures

146 Kidney & Ureter

147 The Nephron

148 Tubular Function & Renal Circulation

ENDOCRINE SYSTEM

149 Introduction

150 Pituitary Gland & Hypothalamus

151 Pituitary Gland & Target Organs

152 Thyroid & Parathyroid Glands

ამ პროდუქტისთვის მსგავსი პროდუქცია არ არის.
დაამატეთ გამოხმაურება
თქვენი სახელი:


გამოხმაურება: შენიშვნა: HTML კოდი არ ითარგმნება!


შეფასება:        ცუდი            კარგი


შეიყვანეთ სურათზე გამოსახული კოდი: