რჩეული პროდუქცია

როგორ 4 - როგორ ვისწავლოთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა როგორ 4 - როგორ ვისწავლოთ მხატვრული ლიტერატურის კითხვა 5.00 GEL
როგორ 3 - როგორ მოვამზადოთ WORD-ის დოკუმენტი ბეჭდვისთვის როგორ 3 - როგორ მოვამზადოთ WORD-ის დოკუმენტი ბეჭდვისთვის 5.00 GEL
როგორ 2 - როგორ დავაყენოთ ქვევრის ღვინო როგორ 2 - როგორ დავაყენოთ ქვევრის ღვინო 5.00 GEL
როგორ 1 - როგორ ავიცილოთ სოკოთი მოწამვლა როგორ 1 - როგორ ავიცილოთ სოკოთი მოწამვლა 5.00 GEL
ნოდარ აბეწვაშვილი - ქართული დარბაზის სიმბოლიკა ნოდარ აბეწვაშვილი - ქართული დარბაზის სიმბოლიკა არ არის გაყიდვაში
ნათელა ჟვანია – ეთიოპია და ქართველები ნათელა ჟვანია – ეთიოპია და ქართველები 7.00 GEL
ნ. ე. პესტოვი - როგორ აღვასრულოთ იესოს ლოცვა ნ. ე. პესტოვი - როგორ აღვასრულოთ იესოს ლოცვა 5.00 GEL
მაქს ფრიში - დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული მაქს ფრიში - დონ ჟუანი, ანუ გეომეტრიის სიყვარული 11.50 GEL
მანანა ჭირაქაძე - წერილები ჩემი სოროდან მანანა ჭირაქაძე - წერილები ჩემი სოროდან 14.50 GEL
მაია ღამბაშიძე – ხეთური დიპლომატია მაია ღამბაშიძე – ხეთური დიპლომატია 15.00 GEL
მაია ღამბაშიძე – კადეშის ომი მაია ღამბაშიძე – კადეშის ომი 7.00 GEL
მაია ღამბაშიძე - ქართველურ ტომთა ეთნოგენეზისის საკითხები მაია ღამბაშიძე - ქართველურ ტომთა ეთნოგენეზისის საკითხები 11.50 GEL
მაია ღამბაშიძე - აქადური ენა 1 მაია ღამბაშიძე - აქადური ენა 1 არ არის გაყიდვაში
ე. ასტახიშვილი, მ. ღამბაშიძე  - ხურიტული არაფხა ე. ასტახიშვილი, მ. ღამბაშიძე - ხურიტული არაფხა 20.00 GEL
გიორგი V ბრწყინვალეს კანონები გიორგი V ბრწყინვალეს კანონები 8.00 GEL
MAKOTO–ს წადი, ითევზავე MAKOTO–ს წადი, ითევზავე 15.00 GEL
MAKOTO–ს გეოგრაფიული ლოტო MAKOTO–ს გეოგრაფიული ლოტო 20.00 GEL
MAKOTO-ს კადეშის ომი MAKOTO-ს კადეშის ომი 20.00 GEL
საქართველოში ველურად მოზარდი მხალეული მცენარეები და საკვები სოკოები საქართველოში ველურად მოზარდი მხალეული მცენარეები და საკვები სოკოები 0.00 GEL
სულხან-საბა ორბელიანი - სიბრძნე სიცრუისა სულხან-საბა ორბელიანი - სიბრძნე სიცრუისა 18.00 GEL
Google PageRank Checker

Jonas M. Elbousty, Muhammad Ali Aziz - Advanced Arabic Literary Reader - For Students of Modern Standard Arabic

  • Jonas M. Elbousty, Muhammad Ali Aziz - Advanced Arabic Literary Reader -  For Students of Modern Standard Arabic
ფასი: 30.00 GEL
შეფასება: 5 დან 0 ვარსკვლავი!0 გამოხმაურება

რაოდენობა:

ვბეჭდავთ მოთხოვნისამებრ

 

Routledge Publishing, 2016, 405 p.


Advanced Arabic Literary Reader is a truly representative collection of literary extracts from across the Arabic-speaking world. Extracts from each country in the Arab world have been carefully selected, with a balance of both male and female writers and prominent and emerging voices, providing a unique window into the Arab world.
Suitable for both class use and independent study, each extract is supported by an introduction to the author, pre-reading activities, comprehension questions and discussion questions. These activities are designed to help learners expand and reinforce their vocabulary, develop their oral and written   proficiency and stimulate further exploration of the cultural and historical background of the texts.
Written entirely in Arabic, the Advanced Arabic Literary Reader is an essential text for advanced  students who wish to further their reading, speaking, and writing ability in Modern Standard Arabic. Free audio recordings of the extracts are available online at www.routledge.com/books/  details/9781138828698/ to enable students to improve listening skills.

Jonas M. Elbousty is the Director of the Arabic Summer program at Yale University where he teaches Arabic Language and Literature in the department of Near Eastern Languages and Civilizations. He recently co-published Vitality and Dynamism: Interstitial Dialogues of Language, Politics, and Religion in Morocco’s Literary Tradition.

Muhammad Ali Aziz holds a PhD from the University of Michigan, Ann Arbor. He taught at Princeton University and at the University of Michigan. He is currently the Arabic Program coordinator at Yale University where he teaches Arabic Language and Literature in the department of Near Eastern Language and Civilizations. He is the author of Religion and Mysticism in Early Islam: Theology and Sufism in Yemen.

 

Contents
Foreword x
Acknowledgments xii
Introduction xiii
Yemen
● Aziza, Abdallah, Arakanha al-Faqīh 1
● Dammāj, Zayd, Tāhish al-Hubān 7
● Abdulwalī, Muhammad, Al-Arad Yā Salmā 13
● Al-Ahdal, Wajdī, Phaylasūf al-Karantīna 18
● Al-Iryānī, Abdallah, Al-Zāriqeh 23
Saudi
● Khāl, Abdu, Tarmī bi Sharar 29
● Fuzai‘, Khalīl, Ba‘d al-Zann 36
● Munīf, Abdulrahmān, al-Nihāyāt 41
● Jumbī or Jambī, Ihsān, al-Mawt alā al-Hawā 47
Oman
● Al-Ma‘marī, Alī, Bin Sūla‘ 54
● Al-Rahabī, Mahmūd, Birkat al-Nisyān 61
Emirate
● Al-Nu‘aimī, Rashid, Shāhinda 66
● Al-Murr, Muhammad, al-Fursa al-Akhīra 73
Bahrain
● Al-Mutawah, Masooma, Zill lā Tasa’uhu al-Shams (al-Qasr al-Mal‘ūn) 81
● Khalifa, Abdallah, Ughniyat al-Mā’ 87
Qatar
● Fāizz, Jamāl, al-‘AAid 93
● Khalifa, Delāl, Ashjār al-Barārī al-Ba’īda 99
● Al-Nu‘aimī, Huda, Abāteel (Fī al-Hufra) 105
viii Contents
Kuwait
● Al-San‘ūsī, Su‘ūd, Sāq al-Bambū 111
● Al-‘Uthmān, Layla, Wasmiyya Takhruj min al-Bahr 119
● Ismael, Fahd Ismael, al-Shiyāh 126
Iraq
● Al-Sa’dāwī, Ahmad, Frankishtine 133
● Faramān, Ghā’ib, Alām al-Sayyid Ma‘rūf 140
● Khalaf, Ahmad, Hāmil al-Hawā 146
Syria
● ‘Ujailī, ‘Abdussalām, al-Khayl wal-Nisā’ 152
● Rifaa‘iyyah, Yāsīn, Ahdāb 158
● Al-Rāhib, Hānī, al-Wabā’ 165
● Mīna, Hanna, Hīn Māt al-Nahd 171
Lebanon
● Al-Shaykh, Hanān, Man Yu‘allimunī al-Biyānu 177
● Subh, Alwaiya, Shai’ Ismuhu al-Ghrām 182
● Khūrī, Elyās, Bāb al-Shams 188
● Al-Da’īf, Rasheed, Tablīt al-Bahr 194
Jordan
● Nasrallah, Ibrāhīm, Shurfat Rajul al-Thalj (al-Jarīma) 201
● Al-Tamīmī, Fayrūz, Ka’nnahā Mizha 207
● Al-Razzāz, Mu’nis, al-Namrūd 214
● Hilsa, Ghālib, Al-Wuqūf alā al-Atlāl 222
● ‘Ayyāsh, Sāmiyah, Farāwla wa Ka‘k wa Shukulāta 228
Palestine
● Kanafānī, Ghassān, Rijāl Fī al-Shams 234
● Zāhir, Hādī, al-Qātil al-Majhūl 240
● Al-Raymāwī, Mahmūd, Hulm Haqīqī 247
Egypt
● Al-Aswānī, ‘Alā, ‘Imārat Ya‘qūbiān 255
● Mahfouz, Najīb, Al‘āish fī al-Haqīqa 261
● Al-Sa’dāwī, Nawāl, Imra’a ‘ind nuqtat al-Sifr 267
● ‘Abdulqadduus, Ihsān, Fī Baytina Rajul 273
Sudan
● Sālih, al-Tayyib, Mawsim al-Hijra ilā al-Shimāl 280
● Ibrāhīm, Ibrāhīm, Nās min Kāfā 287
● Al-Sirr, Amīr Tāj, Ard al-Sudān 296
Contents ix
Libya
● Al-Kawnī, Ibrāhīm, al-Tibr 303
Tunis
● Al-‘ayyādī, Abū Bakr, Warqāt min dafter al-Khawf 308
● Al-Darghūthī, Ibrāhīm, ‘Arabat al-Daraja al-Mumtāza 315
● Al-Sālmī, al-Habīb, Matahāt al-Raml 325
● Al-Mabkhūt, Shukrī, al-Talyānī 332
Algiers
● Mustaghānmī, Ahlām, Dhākirat al-Jasad 339
● Al-A‘raj, Wāsīnī, Tawq al-Yāsmīn 345
Morocco
● Shukrī, Muhammad, al-Khubz al-Hāfī 352
● Al-Madīnī, Ahmad, Ta‘m al-Karaz 358
● Al-Zifzāf, Muhammad, Al-Af’ā wal-Bahr 366
● Kilito, Abdulfattāh, Bayna al-Haraka wal-Sukūn 372
● Al-Ash‘arī, Muhammad, al-Qaws wal-Farāsha 378
Mauritania
● Sālem, Muhammad Wuld, Ashyā’ min ‘ālam qadīm 385

დაამატეთ გამოხმაურება
თქვენი სახელი:


გამოხმაურება: შენიშვნა: HTML კოდი არ ითარგმნება!


შეფასება:        ცუდი            კარგი


შეიყვანეთ სურათზე გამოსახული კოდი: